Activiteiten & Actueel

Natuurlijk tuinieren is tuinieren met de natuur als voorbeeld!

Wim Lok begon zijn lezing met de uitleg hoe het bedrijf Ecostyle is ontstaan. Het is een familiebedrijf en is opgericht op basis van het kunstmestgebruik en de milieubelasting die daarmee gepaard ging. De doelstelling van Ecostyle is het overdragen van kennis en een omzetgroei alsmede door het doen van onderzoek naar milieuvriendelijk tuinieren. Het bedrijf staat bekend om zijn veilige producten voor mens, dier en natuur.

Er zijn inmiddels vele producten en de meest opvallende zijn:

-        Een duurzaam onderhoudsplan voor het gazon

-        Een natuurlijk middel tegen onkruid

-        Een 100% natuurlijk mierenpoeder

-        Escar-Go tegen slakken

-        Gazon AZ meststof

-        Vloeibare plantenvoeding

-        Spruzit-R tegen luizen

Dit jaar wordt een start gemaakt met een zgn. Ecomunitypark: een natuurlijk werklandschap in Oosterwolde, waarin de wisselwerking tussen mens, natuur en economie centraal staat. Het gaat om duurzaam ondernemen en samenwerken.

De strekking van het verhaal van Wim is dat: “als de bodem niet goed is, komt het erboven niet in orde”. Het is belangrijk een goed evenwicht te creëren en in stand te houden en dat begint in de bodem. Vooral organische stoffen zoals humus, snoeihout, oude beplanting en bladeren etcetera zijn belangrijke bodemverbeteraars. In 1 liter goede grond zitten meer levende organismen dan dat er mensen leven op aarde! Het is dus belangrijk daar zuinig en verantwoord mee om te gaan(!). Nog zo’n belangrijk statement van Wim is: “ondergronds boeren is bovengronds oogsten”.

Al met al werd duidelijk dat we niet zomaar kunnen vertrouwen op de kracht van de natuur. Volgens Wim en het bedrijf Ecostyle is het nodig om regelmatig en voldoende bij te mesten en/of te voeden met behulp van mineralen en andere stoffen. Organische meststoffen leveren geen korte termijn effect maar is duurzaam, terwijl kunstmest op korte termijn zichtbaar resultaat geeft maar kort en snel uitgewerkt is en in de bodem verdwijnt. Nou ja verdwijnt: de natuur moet het evenwicht weer zien te herstellen en dit gaat weer gepaard met het verlies van kostbare energie. Organische mest lost niet op in de bodem maar wordt afgebroken en voedt zodoende de bodem.

Ecostyle is van nature bewust, respecteert wat leeft en corrigeer overlast is de boodschap van deze presentatie!

meer
19
Mar
zon en blauwe lucht
18
Mar
Een blauwe lucht, de zon en bijna geen wind