Home

Jaarvergadering 2013

Datum: 19-3-2013

1.     Opening en vaststelling agenda

2.     Mededelingen

3.     Bespreking van het Jaarverslag over 2012

4.     Bespreking financieel verslag en begroting

5.     Bedanken kascommissie

6.     Bedanken bestuurslid en vraag nieuw bestuurslid/vicevoorzitter

7.     Rondvraag

8.     Sluiting

Klik hier om naar het verslag van de jaarvergadering te gaan.

meer

 

 

 

13
Dec
Westlandse buitenplaatsen van weleer
06
Dec
De kracht van kruiden - Blik op de tuin no. 879