Home

Jaarvergadering 2013

Datum: 19-3-2013

1.     Opening en vaststelling agenda

2.     Mededelingen

3.     Bespreking van het Jaarverslag over 2012

4.     Bespreking financieel verslag en begroting

5.     Bedanken kascommissie

6.     Bedanken bestuurslid en vraag nieuw bestuurslid/vicevoorzitter

7.     Rondvraag

8.     Sluiting

Klik hier om naar het verslag van de jaarvergadering te gaan.

meer

 

 

 

19
Mar
zon en blauwe lucht
18
Mar
Een blauwe lucht, de zon en bijna geen wind