Home

Jaarvergadering 2014

Datum: 18 maart 2014

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Bespreken jaarverslag 2013

4. Bespreken financieel verslag 2013 en begroting 2014

5. Bedanken kascommissie en verzoek nieuw commissielid

6. Bedanken bestuursleden en belangstelling nieuwe bestuursleden

7. Rondvraag

8. Sluiting

Klik hier om naar het verslag te gaan.

meer

 

 

 

19
Mar
zon en blauwe lucht
18
Mar
Een blauwe lucht, de zon en bijna geen wind