Home

Jaarvergadering 2014

Datum: 18 maart 2014

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Bespreken jaarverslag 2013

4. Bespreken financieel verslag 2013 en begroting 2014

5. Bedanken kascommissie en verzoek nieuw commissielid

6. Bedanken bestuursleden en belangstelling nieuwe bestuursleden

7. Rondvraag

8. Sluiting

Klik hier om naar het verslag te gaan.

meer

 

 

 

13
Dec
Westlandse buitenplaatsen van weleer
06
Dec
De kracht van kruiden - Blik op de tuin no. 879