Home

Jaarvergadering 2015

Datum 18 maart.

De agenda is als volgt:

  1. Opening ledenvergadering

  2. Vaststellen agenda en mededelingen

  3. Vaststellen sociaal verslag

  4. Vaststellen financieel verslag

  5. Bedanken kascommissie en nieuw kascommissielid vragen

  6. Bedanken bestuursleden en nieuwe bestuursleden vragen

  7. Rondvraag

  8. Sluiting 

 

Hier volgt het verslag: jaarverslag 2015

 

 

meer

 

 

 

13
Dec
Westlandse buitenplaatsen van weleer
06
Dec
De kracht van kruiden - Blik op de tuin no. 879