Heerhugowaard

Reminder ledenavond 16 april a.s. met een lezing door dhr. Frans v.d. Graaf over "Planten en dieren in en rond de vijver"

Als we over vijvers gaan praten kunnen we daar makkelijk een hele dag mee vullen.
Daar er voor de lezing slechts anderhalf uur beschikbaar is, moeten we ons beperken tot de hoofdpunten.
Tijdens deze lezing zal ik niet ingaan op de aanleg van een vijver. Met name op het gebied van aanleg is er voldoende documentatie voor handen. Ik ga u ook niet vertellen hoe we een koivijver in stand moeten houden.
De nadruk ligt op de natuurlijke vijver met vissen, kikkers, salamanders, waterplanten en de problemen die zich hierbij voor kunnen doen. Welke problemen komen we zoal tegen: troebel water, groen water, draadalgen, waterlelies die te groot worden, niet meer bloeien of boven komen drijven, onderwaterplanten, die heel de vijver volgroeien of juist dood gaan, eendenkroos, reigers e.d.
Alles heeft een oorzaak en voor alles is een oplossing, maar er zijn niet alleen maar problemen met de vijver, we kunnen er ook heel erg van genieten. Soms zul je op je knieën en met je neus tegen het wateroppervlak moeten kijken om al het dierenleven onder water te kunnen zien.
Wat makkelijker zichtbaar zijn de populaire vijverplanten als waterlelie, dotterbloem, kattestaart, snoekkruid en de prachtige zwanebloem en natuurlijk de uiterst belangrijke zuurstofplanten.
Bij het grotere dierenleven moet u denken aan vissen, kikkers salamanders, insekten maar ook reigers, egels, eenden en katten. Tot slot vertel ik u over het onderhoud van de vijver door de seizoenen heen.
Natuurlijk zullen de vragen van de bezoekers de invulling van de avond bepalen. Ik zal trachten op al de vragen een antwoord te geven zodat u tevreden en met een helder beeld over vijvers en de bewoners naar huis gaat.
Deze avond over "planten en dieren in en rond de vijver" is uitermate geschikt voor bezoekers die een vijver willen beginnen of voor hen die al een vijver hebben.
Er zal volop gelegenheid zijn om vragen te stellen of ervaringen te delen.

Frans van der Graaf

Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur
Locatie: Centrum 31, ingang Basiusstraat te Heerhugowaard

Leden gratis toegang (op vertoon van de ledenpas)
Niet-leden betalen € 5,00


De Camelia's doen het fantastisch dit jaar. Nog nooit zaten er zoveel bloemen in! Deze planten zijn wintergroen, bloeien overweldigend in het vroege voorjaar en doen het, dankzij onze steeds zachtere winters, super goed in de Nederlandse tuinen.
Een echte aanrader!

De Camelia’s:

staan graag op een beschut plekje op het westen of noorden in de tuin.

worden niet graag te diep geplant. Oppervlakte van de pot moet iets hoger liggen dan het maaiveld.

houden van veel water, maar niet van natte voeten.

bij kleigrond moet er organische stof in het plantgat worden toegevoegd.

bij droge zomers de kluit goed nat houden, anders vallen de bloemknoppen af.

kunnen heel goed gesnoeid, maar dat hoeft niet. Ze vormen meestal een dichte struik.

doen het goed in humusrijke grond. Het zijn zogenaamde zuurminnende planten.

vanaf het moment dat de scheuten uitlopen in april tot de groei stopt, eind juli, kan ter wat meststof met langzame afgifte (multicote) gegeven worden.

belangrijk is mulch onder de struik: een 10 cm dikke laag afgevallen blad of ander organisch materiaal.

hebben geen last van slakken!


Verzorging narcissen na de bloei.

Als narcissen zijn uitgebloeid, moeten de uitgebloeide bloemen net achter de bloem weggeknipt worden, zodat alle energie naar de bol gaat. De plant gaat anders al zijn energie steken in zaadvorming.
Laat het loof/bladeren dan volledig afsterven tot het een gele of bruine kleur heeft. Dan pas kunnen de afgestorven bladeren en stelen afgeknipt.
Na de bloei en het afsterven van de bladeren ontwikkelt de narcis nieuwe bolletjes. Door het loof/bladeren te laten staan neemt de bol de voeding/energie uit het blad op waardoor hij nieuwe bolletjes ontwikkelt en of het volgende seizoen weer uitbundig zal gaan bloeien.Via deze link kunt u onze website bekijken.


Met dank aan onze adverteerders: