Heerhugowaard

Dinsdag 16 april 2024 ledenavond met een lezing door dhr. Frans v.d. Graaf over "Planten en dieren in en rond de vijver"

Als we over vijvers gaan praten kunnen we daar makkelijk een hele dag mee vullen.
Daar er voor de lezing slechts anderhalf uur beschikbaar is, moeten we ons beperken tot de hoofdpunten.
Tijdens deze lezing zal ik niet ingaan op de aanleg van een vijver. Met name op het gebied van aanleg is er voldoende documentatie voor handen. Ik ga u ook niet vertellen hoe we een koivijver in stand moeten houden.
De nadruk ligt op de natuurlijke vijver met vissen, kikkers, salamanders, waterplanten en de problemen die zich hierbij voor kunnen doen. Welke problemen komen we zoal tegen: troebel water, groen water, draadalgen, waterlelies die te groot worden, niet meer bloeien of boven komen drijven, onderwaterplanten, die heel de vijver volgroeien of juist dood gaan, eendenkroos, reigers e.d.
Alles heeft een oorzaak en voor alles is een oplossing, maar er zijn niet alleen maar problemen met de vijver, we kunnen er ook heel erg van genieten. Soms zul je op je knieën en met je neus tegen het wateroppervlak moeten kijken om al het dierenleven onder water te kunnen zien.
Wat makkelijker zichtbaar zijn de populaire vijverplanten als waterlelie, dotterbloem, kattestaart, snoekkruid en de prachtige zwanebloem en natuurlijk de uiterst belangrijke zuurstofplanten.
Bij het grotere dierenleven moet u denken aan vissen, kikkers salamanders, insekten maar ook reigers, egels, eenden en katten. Tot slot vertel ik u over het onderhoud van de vijver door de seizoenen heen.
Natuurlijk zullen de vragen van de bezoekers de invulling van de avond bepalen. Ik zal trachten op al de vragen een antwoord te geven zodat u tevreden en met een helder beeld over vijvers en de bewoners naar huis gaat.
Deze avond over "planten en dieren in en rond de vijver" is uitermate geschikt voor bezoekers die een vijver willen beginnen of voor hen die al een vijver hebben.
Er zal volop gelegenheid zijn om vragen te stellen of ervaringen te delen.

Frans van der Graaf

Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur
Locatie: Centrum 31, ingang Basiusstraat te Heerhugowaard

Leden gratis toegang (op vertoon van de ledenpas)
Niet-leden betalen € 5,00